بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960100337
نویسنده : مهدی سبزی سرخنی
عنوان پایان نامه : بررسی چالش‌های موثر در روابط ایران و تاجیکستان: با تاکید بر 2018-2015
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیدمهدی مرادی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : منطقه آسیای مرکزی یکی از مهم‌ترین مناطق در عرصه روابط و سیاست خارجی ایران به شمار می‌رود. این منطقه به طور کلی از پنج کشور تشکیل شده است که در بین آنها، روابط با تاجیکستان از اهمیت شایان توجهی برای ایران برخوردار است. در همین چارچوب، این تحقیق با عنوان بررسی چالش‌های موثر در روابط ایران و تاجیکستان: با تاکید بر 2018-2015 سعی در پاسخ به این سوال اصلی دارد که مهم‌ترین دلایل واگرایی در روابط ایران و تاجیکستان طی سال‌های 2018-2015 کدام هستند و چگونه آنها را می‌توان تبیین کرد؟ نتایج به دست آمده از این قرار است که عدم وجود دستور کار جامع در سیاست خارجی ایران در مورد محیط منطقه‌ای آسیای مرکزی و به ویژه تاجیکستان، عدم استقبال تاجیکستان از وجهه انقلابی و اسلامی ایران، تعطیلی مراکز وابسته به ایران، نبود مرز مشترک، موضوع فساد مالی بابک زنجانی، مخالفت تاجیکستان با عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، تنش تاجیکستان با گروه‌های اسلامی میانه‌رو، در کنار مناسبات گسترده دولت تاجیکستان با آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی و نیز نقش روسیه و چین از مهم‌ترین دلایل واگرایی روابط ایران و تاجیکستان طی این سال‌ها بوده است. این پژوهش در قالب روش تحقیق توصیفی-تحلیلی انجام شده و روش گردآوری اطلاعات در آن نیز به صورت استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی انجام شده است.
كلمات كليدي : آسیای مرکزی، سیاست خارجی، سیاست ائتلاف، روابط خارجی، واگرایی
تاريخ دفاع :