بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940140429
نویسنده : مریم نوائی نیا
عنوان پایان نامه : استفاده از ویژگی های حوزه زمان – فرکانس جهت تشخیص بیماری صرع از روی سیگنال های حیاتی مغزی و قلبی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق- الكترونيك
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :آزاده کیانی سرکله, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : صرع یک اختلال سیستم عصبی مرکزی (اختلال نورولوژیکی) است که در آن فعالیت سلول های عصبی در مغز مختل شده و منجر به تشنج می گردد که طی آن رفتار، علائم و احساسات غیرطبیعی از جمله از دست رفتن هوشیاری رخ می دهد. تا کنون روش های زیادی برای تشخیص بیماری صرع ارائه شده است، اما معمولا این تحقیقات رو سیگنال های مغزی و کمتر روی سیگنال های حیاتی قلب انجام یافته است. در این تحقیق برای اولین بار با استفاده از ویژگی های استخراج شده توام مغزی و قلبی انجام یافته است. در این تحقیق با استفاده از ویژگی های بدست آمده در حوزه ویولت از روی سیگنال های حیاتی مغزی و قلبی و دسته بندی توام این دو دسته ویژگی ها به تشخیص بیماری صرع پرداختیم. نتایج شبیه سازی عملکرد مناسب 33/94 درصدی تشخیص بیماران در روش پیشنهادی را نشان می دهد.
كلمات كليدي : سیگنال های حیاتی مغز، سیگنال های حیاتی قلب، تشخیص صرع.
تاريخ دفاع : 1398-06-21