بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960045431
نویسنده : جاوید فلاح گنجه
عنوان پایان نامه : تحلیل مولفه های الگوی ژئوپولیتیک شیعه در راهبرد قدرت منطقه ای ایران
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياي سياسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :یوسف زین العابدین عموقین, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این تحقیق با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی همراه با مطالعات اسنادی و میدانی به تحلیل مولفه های الگوی ژئوپولیتیک شیعه در راهبردقدرت منطقه ای ایران پرداخته است.مهمترین اهداف این تحقیق شناسایی عوامل تاثیرگذار برالگوی ژئوپولیتیک شیعه در راهبرد قدرت منطقه ای ایران، تبیین فرصتها و تهدیدات تاثیرگذاربر الگوی ژئوپولیتیک شیعه و ارائه ترسیم مدل الگوی ژئوپولیتیک شیعه در راهبرد قدرت منطقه ای ایران است . این پایان نامه درصدد پاسخ به این سوال است .عوامل تاثیرگذار برالگوی ژئوپولیتیک شیعه در راهبرد قدرت منطقه ای ایران کدامند ؟ نتایج تحقیق نشان می دهد انقلاب اسلامی از جمله حوادثی بود که تاثیرات عمیق و ماندگاری در میان شیعیان جهان داشت،وقوع انقلاب اسلامی با عنوان یک رخداد بزرگ به سیاسی شدن و تشکیلاتی شدن پیرامون و نیمه پیرامون(جوامع شیعی) منجر شد؛به عبارتی دیگر از آنجا که این تاثیرناشی از رابطه بین مرکز و پیرامون به وجود می آید، فضاهای شیعه نشین اطراف ایران نیز در قالب لایه های پیرامون و نیمه پیرامون، از تحولات رخ داده در کانون متاثر شده، عمدتا به سمت فعالیت و مشارکت سیاسی و قدرت یابی حرکت کردند،شيعيان دراثر انقلاب اسلامي از روحيه انقلابي مردم ايران الهام گرفته و با خودباوري و کشف هويت نيرومند خود، به سمت نقش آفريني در ميدانهاي مختلف سياسي - اجتماعي حرکت کردند. انقلاب اسلامی ایران با توجه به آرمان‌هاي جهاني و اهداف منطقه‌اي، در بيداري مسلمانان جهان و نوزايي باورهاي ديني تأثير گذاشته است؛ اين تأثيرگذاري عمدتا در افزايش آگاهي مسلمانان، بويژه جوامع شيعي دیده می‌شود. در مجموع یافته های تحقیق حاکی از آن است،تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی، قدرت شیعیان به صورت بالقوه پنهان مانده بود. انقلاب اسلامی موجب بر انگیختن شیعیانی شد که به عنوان بخش خاموش جامعه اسلامی، تا آن زمان نقشی در سر نوشت خود و ساختار سیاسی کشور های خود نداشتند. وقوع انقلاب اسلامی نه تنها باعث تقویت احساس عزت وقدرتمندی شیعیان گردید،بلکه عاملی موثردرتبدیل شدن آنان به عنصری تاثیرگذار در تحولات بین المللی و منطقه ای شد. لذا عوامل مختلفی در الگوی ژئوپولیتیک شیعه و راهبرد قدرت منطقه ای ایران تاثیرگذار بوده که می توان دارا بودن ایدئولوژی مذهبی،قرارگیری در منطقه خاورمیانه ،دارا بودن شرایط وتنوع آب و هوایی ، احیای تمدن بزرگ الهی، به روز رسانی توانمندیهاو عزت و عظمت جهان اسلام رااز آن جمله دانست که تاثیر خیلی زیادی دارند
كلمات كليدي : ژئوپولیتیک، شیعه، راهبرد ، قدرت، منطقه ، قدرت، منطقه ای ، ایران
تاريخ دفاع : 1398-6-16