بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950107462
نویسنده : سروش زمانخواه صومعه سرائی
عنوان پایان نامه : ارائة ‌ساختاری با کارایی بالا از ترانزیستورهای غیرپیوندی تونلی بر پایة ساختار های ‏ناهمگون مواد گروه IV و III-V ‏
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق- الكترونيك
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سیدعلی صدّیق ضیابری,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این پژوهش ترانزیستور اثر میدانی غیر‌‌پیوندی تونلی در محیط نرم افزارسیلواکو شبیه‌‌سازی می‌شود. با استفاده از ایده ساختارهای ناهمگون سورس این افزاره از ژرمانیوم پیشنهاد شده است. نتایج بدست آمده بهتر شدن جریان روشنایی و خاموشی را نشان داد. بر این اساس تبدیل سورس به ژرمانیوم و در ادامه ساختارهایی با درین و کانال از جنس گالیم آرسنید و سپس سورس از جنس ژرمانیوم و درین گالیم آرسنید و کانال سیلیکون پیشنهاد، شبیه ‌‌سازی و تحلیل شدند. بطور شاخص افزاره با سورس ژرمانیوم و درین گالیم آرسنید و کانال سیلیکون به دلیل بهبود شرایط کانال-سورس و کانال-درین کارایی بسیار خوبی هم از لحاظ جریان روشنایی بالا و جریان خاموشی پایین دارد پس ترانزیستور اثرمیدانی غیرپیوندی تونلی GaAs-Si-Ge پیشنهاد این پژوهش است.
كلمات كليدي : ترانزیستور- الگوی نوار انرژی- ساختار ناهمگون- جریان روشنایی- جریان خاموشی- ترانزیستور اثر میدانی غیرپیوندی تونلی ناهمگون
تاريخ دفاع : 1398-06-20