بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950139452
نویسنده : نزهت بربری قصاب
عنوان پایان نامه : تحلیل جغرافیایی لپتوسپیروز (تب شالیزار) در استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياي پزشكي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف این پژوهش، تحلیل جغرافیایی لپتوسپیروز(تب شالیزار) در استان گیلان و بررسی پراکندگی آن در سطح استان گیلان می باشد. لپتوسپيروزيس يکي از بيماري¬هاي عفوني اسپيروکتي و قابل انتقال بين حيوان و انسان با ابعاد جهاني بوده که به وسيله گونه‌هاي بيماريزاي لپتوسپيرا ايجاد مي شود. مخازن بیماری شامل تعداد زیادی از حیوانات اهلی و وحشی می باشد، اين بيماري عمدتاً در برنجکاران، کشاورزان، کارگران فاضلاب‌ها و معادن، دامپزشکان، دامداران، ماهیگیران، کارگران مزارع نيشکر و کشتارگاه ها و... بروز می کند. این پژوهش به هدف شناسایی بیماری لپتوسپیروز، عوامل بروز و پراکنش آن در سطح استان گیلان می باشد. داده های این پژوهش شامل کلیه داده های مربوط به بیماری لپتوسپیروز از قبیل پراکندگی شهری، روستایی، گروه¬های سنی، جنسیت و... می باشد. روش تجزیه و تحلیل دادها نیز مبتنی بر روش های آماری توصیفی(میانگین و درصد) و استنباطی نظیر کای دو می باشد. نتایج نشان داد که مناطق روستایی با 87/65 درصد از ابتلا بیشتر این بیماری نسبت به مناطق شهری برخوردار است. همچنین نواحی غرب گیلان با43/63 درصد از وقوع بیشتر این بیماری نسبت به شرق گیلان برخوردار است. از نظر جنسیت 74/69 درصد این بیماری متعلق به مردان بوده و در بین گروه¬های سنی گروه سنی بالای 50 سال با 90/42 درصد بیشترین فراوانی وقوع این بیماری را به خود اختصاص داده اند همچنین فراوانی این بیماری بر حسب منبع آلودگی نشان داد که بیش از 88 درصد این بیماری به علت کار در مزرعه صورت می پذیرد. واژه های کلیدی: لپتوسپیروز، تحلیل جغرافیایی، پراکندگی مکانی، استان گیلان
كلمات كليدي : لپتوسپیروز، تحلیل جغرافیایی، پراکندگی مکانی، استان گیلان
تاريخ دفاع : 1398-05-20