بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960112398
نویسنده : محمد قاضی جیردهی
عنوان پایان نامه : نقش ایدئولوژی در مناسبات جمهوری اسلامی ایران با قفقاز جنوبی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :متین انجم روز, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از این تحقیق بررسی نقش ایدئولوژی در مناسبات جمهوری اسلامی ایران با قفقاز جنوبی می باشد. جمهوری اسلامي ایران از حيث تأثير نظري، نقطه عطفي در تحريك موج استقلال طلبي و آزادي خواهي منطقه قفقاز به شمار مي آيد. پس از فروپاشي شورو ي و استقلال كشورهاي واقع در قفقاز ، علي رغم ايجاد فضاي مناسب براي ايفاي نقش در تحولات متعدد سياسي اين كشورها، به دلايل دروني و بيروني، انقلاب اسلامي در تأثيرگذاري عيني بر اين منطقه (به استثناء ميانجيگري در موضوع قره باغ) موفقيت چشمگيري نداشته و نفوذ ايران از بدو استقلال كشورهاي اين منطقه، سير نزولي را پيموده است همچنين جمهوري اسلامي در قبال تحولات جمهوري هاي قفقاز واقع در حاكميت روسيه نيز نقش فعالي ايفا نكرده است. از اين رو نوشتار حاضر به تأثير و نقش انقلاب اسلامي در اين منطقه ميپردازد.
كلمات كليدي : جمهوری اسلامی ایران، قفقاز جنوبی، ایديولوژی، فرهنگ، زبان
تاريخ دفاع : 1398-05-16