بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960121680
نویسنده : مهران همتی
عنوان پایان نامه : عوامل مؤثر بر مشارکت و تمایل به استفاده‌ی مداوم کاربران از برنامه‌های کاربردی تلفن همراه (مورد مطالعه: کاربران برنامه‌های کاربردی تلفن همراه در شهر رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :یلدا رحمتی غفرانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : محبوبیت رو به رشد تکنولوژی و دستگاه‌های هوشمند تلفن همراه و برنامه¬های کاربردی تلفن همراه، بسیاری از سازمان‌ها، شرکت¬ها و کسب و کارها را به استفاده از این برنامه¬ها برای توسعه¬ی خدمات و روابط¬شان با مصرف¬کنندگان از راه برنامه¬های کاربردی تلفن همراه ترغیب کرده¬است. بر این اساس، دانستن این که چگونه برنامه¬های کاربردی را براساس اولویت¬های مصرف¬کنندگان طراحی کنیم اهمیت پیدا می¬کند. این تحقیق به دنبال درک این مساله است که کدام ویژگی¬های برنامه¬های کاربردی تلفن همراه مشارکت کاربران را جذب کرده و منجر به تداوم استفاده¬ی آنها از برنامه¬های کاربردی تلفن همراه می¬شود. در این پژوهش چهار عامل که در استفاده از دستگاه¬های تلفن همراه مهم تلقی می¬شوند مورد استفاده قرار گرفته¬اند که عبارتند از: کاربردی بودن، شکل طراحی، کیفیت اطلاعات (محتوای برنامه) و قابلیت تعاملی بودن. در این پژوهش سعی شده با بررسی این چهار عامل به شناخت رفتار کاربران به منظور جلب مشارکت و تداوم استفاده¬ی آنها در استفاده از برنامه¬های کاربردی تلفن همراه پرداخته شود. برای انجام این تحقیق از 318 کاربر نظرخواهی و برای جمع¬آوری داده¬ها از پرسشنامه استفاده شد. داده¬ها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می¬دهد که ویژگی¬هایی مانند کاربردی بودن، تعاملی بودن و کیفیت اطلاعات، منجر به مشارکت بیشتر و تداوم استفاده از برنامه¬های کاربردی تلفن همراه خواهد شد. علاوه بر این، مشارکت مصرف¬کننده به طور مثبت بر قصد کاربران برای تداوم استفاده از برنامه¬های کاربردی تلفن همراه تاثیر می¬گذارد. ولی برخلاف انتظار، متغیر شکل طراحی، تاثیر معناداری بر مشارکت مصرف¬کننده در استفاده از برنامه¬های کاربردی تلفن همراه نداشت. کلمات کلیدی: تلفن همراه، برنامه¬های کاربردی تلفن همراه، مشارکت مصرف‌کننده، رفتار مصرف‌کننده.
كلمات كليدي : تلفن همراه، برنامه¬های کاربردی تلفن همراه، مشارکت مصرف‌کننده، رفتار مصرف‌کننده.
تاريخ دفاع : 98-06-16