بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911030937
نویسنده : عباس رجب پور
عنوان پایان نامه : ارکان، وظایف و نحوه عملکرد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین شریفی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : بررسی عملکرد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یکی از بحث‌های مهمی است که تا کنون پایان نامه‌ای با این عنوان به رشته تحریر در نیامده است هدف اصلی از تشکیل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی عبارتست از تمرکز کلیه امور مربوط به جمع‌آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی که به موجب قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف یا مدیریت دولت در می‌آید. در حقیقت با تشکیل سازمان دو واحد اداری موازی (مرکز کالای متروکه و دفتر اجرایی تبصره ۲۸ قانون بودجه) در هم ادغام و وظایف آن در سازمان جدیدالتاسیس تمرکز یافت و از سویی امور مشابهی که توسط دستگاه‌ها و سازمانهای اجرایی یا دادگستری انجام می‌شد، به سازمان منتقل گردید. در این پایان نامه به بررسی شرایط فروش و مزایده توسط سازمان پرداخته شده است و در فصل دوم اشاره نمودیم که مزایده یکی از راه‌های اصلی سازمان بوده لکن در این مسیر موانعی نیز بر سر راه سازمان در مزایده اموال می‌باشد.
كلمات كليدي : سازمان، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مزایده.
تاريخ دفاع : 1396-6-28