بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 9630377940
نویسنده : سمانه حبیب الهی
عنوان پایان نامه : استفاده از شبکه¬های حسگر بیسیم در بخش سلامت الکترونیک جهت نظارت بیماران ازراه دور
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : کامپیوتر
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كامپيوتر- نرم افزار
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر غلامحسین اکباتانی فرد,
استاد مشاور () : ,
چكيده : سلامت¬الکترونیک، روش¬جدیدی می¬باشد که برای استفاده از منابع¬بهداشتی ارائه داده شده است و به کاربرد¬مؤثر این منابع کمک¬شایانی می¬کند. برنامه¬های مربوط به سلامت¬الکترونیکی در خانه¬ها و محیط-های بهزیستی و سایر موارد بکار گرفته می¬شوند. امروزه سیستم¬های نظارت بروی بیماران پیر یا آنان که اختلالات¬روانی دارند، توجه چشم¬گیری را به خود جلب کرده¬اند. فناوری¬های معاصر که در حوزۀ بهداشت ¬سلامتی بکار گرفته می¬شوند، باعث فراهم¬شدن درمان¬های کلینیکی پی¬در¬پی و روزمره بوسیلۀ مجموعه ابزار¬هایی با قابلیت تنظیمات مختلف شده¬اند. در این حوزه، سیستم¬های قابل تعبیۀ توزیع¬شده و شبکه¬ای، مانند شبکه¬های حسگر بی¬سیم، امید بخش¬ترین فناوری جهت نظارت دائمی به روی افراد سالخورده جهت حفظ ایمنی آن¬ها بدون تأثیر¬گذاری به روی فعالیت¬های روزمره، به شمار می¬آیند. پروژۀ WSN4QoL نام یک پروژۀ ماری کوری با همکاری دانشگاه و صنایع مربوط به سه کشور اروپایی است که هدف آن، نمایش نحوۀ انطباق و سازگاری فناوری¬های جدید مبتنی بر WSN با الزامات و نیازمندی¬های خاص برنامه¬های مراقبت¬بهداشتی کلی است. به طور¬¬خاص در این پژوهش، معماری سیستم WSN4QoL ارائه شده و مورد تحلیل قرار می¬گیرد. سیستم WSN4QoL برای استفاده از مکانیزم-های کدینگ شبکه (NC) جهت رسیدن به بهره¬وری انرژی در ارتباطات بی¬سیم و راه¬حل¬های موقعیت¬یابی توزیع¬شده، طراحی شده است تا مکان بیماران در محیط¬های خانگی را تشخیص دهد.
كلمات كليدي : شبکه حسگر بی¬سیم، نظارت، انرژی.
تاريخ دفاع : 1398-2-18