بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930327134
نویسنده : رویا آزاد
عنوان پایان نامه : طراحی مرکز تحقیقات گیاه شناسی به صورت باغ طبقاتی با رویکرد تاثیر حضور طبیعت برافزایش تعامل میان انسان و طبیعت
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر آرش مهرگانی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : يكى از معانى مهم در ارتقاء كيفيت محيط هاى انسانى، ارتباط متقابل انسان با محیط پیرامون خود است. قرار گرفتن در فضای مدرن و افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی شهرها را به کانون تجمع زیستی و فعالیت های مختلف و متنوع تبدیل کرده و آن ها را با کمبود فضای سبز عمومی رو به رو نموده است. این در حالی است که نیاز شهروندان برای جبران این استرس های ناشی از این شیوه ی زندگی و همچنین گذراندن اوقات فراغت، حضور فضاهای سبز در شهرها را بیش از پیش واجب کرده است که این خود آثار اجتماعی و فرهنگی و روانی زیادی را بر جای می گذارد. تحقیق پیش رو به بررسی ضرورت طراحی مرکز تحقیقات گیاه شناسی به صورت باغ طبقاتی در شهر تهران و تاثیر حضور طبیعت بر افزایش تعامل میان انسان و طبیعت ، پرداخته است. اهدافی که در این مجموعه دنبال می شود شامل تهیه دستورالعمل ها و راهکارهای علمی برای ایجاد فضاهای سبز عمودی منطبق با اقلیم تهران در مجموعه های معماری، ایجاد یک مجموعه تفریحگاهی با هدف آشتی شهروندان با طبیعت و ایجاد منظر شهری مطلوب و دستیابی به کیفیت زیست محیطی برتر در طول زمان می باشد. تحقیق پیش رو از نوع تحقیقات کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات، مطالعات كتابخانه اي و میدانی است و ابزارهای جمع آوری اطلاعات تحقیق، مطالعه کتابخانه ای اسنادِ موجود، مشاهده و مصاحبه می باشد. طراحی مرکز تحقیقات گیاه شناسی به صورت باغ طبقاتی با تلفیق فضاهای نمایشگاهی، آموزشی و فرهنگی، پژوهشی، اداری، تفریحی، تجاری و باغ ها به جای مقابله با انسان به تعامل بیشتر انسان با طبیعت کمک شایانی نموده است. با توجه به اینکه منظرسازی عمودی به همراه باغ طبقاتی در کشورمان از پیشینه زیادی برخوردار نیست و بالطبع پژوهش های کمی در این حیطه صورت گرفته است، تحقیقات میان رشته ای بیشتری در این ضمینه، لازم به نظر می رسد.
كلمات كليدي : ارتباط انسان و طبیعت؛ باغ عمودی؛ مرکز تحقیقاتی گیاه شناسی؛ فضای سبز.
تاريخ دفاع : 1397-11-10