بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930379276
نویسنده : زینال سلمانزاده
عنوان پایان نامه : مدیریت انرژی یک ریزشبکه با در نظرگرفتن عدم قطعیت¬های تولید و تقاضا
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق ـ قدرت
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دكتر عبدالرضا توکلی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اخیراً مفهوم ریزشبکه¬ها در شبکه توزيع معرفي شده است. ریزشبکه¬ها به‌عنوان سیستم‌های قدرت كوچك تعريف شده‌اند كه شامل ريز ژنراتورهاي توزيع شده گوناگون می‌باشد كه لايق تأمین يك قسمت مهم از تقاضا محلي هستند. ریزشبکه¬ها می‌توانند در شيوه متصل به شبکه بهره‌برداری شوند درحالی‌که به شبکه بالادست متصل شده‌اند يا در شیوه مستقل از شبکه بهره‌برداری شوند که در این حالت آن‌ها از شبکه بالادست قطع شده‌اند و ژنراتورهاي محلي تنها منبع تأمین توان هستند. به‌منظور اینکه سود منابع در دسترس در يك ریزشبکه به حداکثر برسد به يك زمان‌بندی بهينه از توليد توان نياز است. منابع تجدیدپذیر يك طبيعت ادواري دارند که عدم قطعیت‌ها را در سیستم باعث می‌شود. اين عدم قطعیت‌های اضافه شده موقعی که مسئله زمان‌بندی تولید حل می‌شود بايد مورد توجه باشند. اين پژوهش زمان‌بندی توليد توان را در يك ریزشبکه که يك گروه از ژنراتورهای قابل توزیع و غیرقابل توزیع دارد مطالعه می‌کند. بهره‌برداری از يك ریزشبکه در طی شيوه متصل به شبکه تحت پروفیل‌های متغير تقاضا تحلیل شده است. مدل برنامه‌نویسی عدد صحیح مختلط (MIP) براي مسئله تعیین آرایش تولید روز بعد در يك ریزشبکه پیشنهاد شده است. تکنیک‌های به‌کارگیری عدم قطعيت در مدل ادغام شده‌اند. مدل‌ با استفاده از سیستم مدل‌سازی جبری عمومي (GAMS) حل شده‌اند. به¬منظور مطالعه بهره‌برداری ریزشبکه و ارزيابي تأثیرات عدم قطعیت‌ها و نياز رزرو چرخان روي هزینه‌های ریزشبکه 3 حالت بررسی شده‌ است. کلیدواژه:
كلمات كليدي : بهره¬برداری بهینه، تولید پراکنده، مدل تصادفی چندین سناریو، بار قابل قطع
تاريخ دفاع : 1396-11-10