بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911252182
نویسنده : زهرا نظری شاد
عنوان پایان نامه : بررسی اثرات ضد میکروبی نانوذرات مزوپور بارگذاری شده با عصاره هسته انگور بر روی اشرشیا
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زیست شناسی - سلولی و مولکولی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهدی شهریاری نور, ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , فاتن دیوسر,
چكيده : امروزه تحقیق و گسترش دامنه داروهای جدید از منابع طبیعی به عنوان یک راه سیستماتیک و دارای ارزش استراتژی و اقتصادی در سطح جهان اهمیت خاصی پیداکرده است. عصاره های گیاهی از جمله منابع ارزان قیمت، قابل دسترس و طبیعی هستند که در صنایع مختلف جهت پیشگیری از رشد باکتری های بیماری زا می تواند مورد استفاده قرار گیرند. باکتری های E.coliو S.aureus از مهمترين عوامل ميکروبي در بروز مسموميتهاي غذايي و يا عفونتهاي گوارشي هستند. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات ضد میکروبی نانوذرات مزوپور بارگذاری شده با عصاره هسته ی انگور بر روی باکتری های E.coli و S.aureus می باشد. در این مطالعه از نانوذرات مزوپور SBA-15 به عنوان یک بستر جهت بارگذاری مقدار زیادی عصاره و همچنین جهت انتشارتدریجی آن در سایت هدف استفاده می شود. برای تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) عصاره ی محصور در نانوذرات مزومتخلخل سیلیکایی و مقایسه آن با فرم آزاد دارو بر علیه سویه های Staphylococcus aureus ATCC1113 وEscherichia coli ATCC2592 در شرایط آزمایشگاهی به روش مایکرودایلوشن انجام می شود. نتایج حاکی از آنست که باتوجه به میزان آزاد سازی تدریجی عصاره ی انگور از نانوذره مورد مطالعه و همچنین تعیین MIC وMBC ، اثر ضد میکروبی فرم محصور شده عصاره ی انگور در نانوذرات مزوحفره ی سیلیکا تدریجی صورت می گیرد. بنابراین قطر هاله ی عدم رشد میکروبی در طی زمان های 24 تا 72 ساعت به تدریج افزایش پیدا کرده است به همین دلیل رهایش کامل تا 72 ساعت طول کشیده و این امر این گونه توجیه می شود که باکتری در معرض عصاره در مدت زمان بیشتری قرار می گیرد. با توجه به اثرات ضد میکروبی عصاره انگور بر روی باکتری‌ گرم منفی E.coli و همچنین بر روی باکتری‌ گرم مثبت S.aureus ، ‌می‌توان نتیجه گیری نمود که این عصاره به دلیل دارا بودن خواص ضد میکروبی می‌توانند در صنایع دارویی و غذایی استفاده ‌های زیادی داشته باشند و با مطالعات بیشتری بتوان از سیستم نانوحامل دارویی از جمله مزوحفرات سیلیکای حاوی عصاره به عنوان سیستم نوین دارویی استفاده نمود.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: نانوذره سیلیکایی مزوپور، SBA-15، عصاره هسته انگور، E. coli، S. aureus، MIC، MBC
تاريخ دفاع : 1394-11-29