بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960045095
نویسنده : یوسف روحی محرمانی
عنوان پایان نامه : آب حیات در الهی نامه عطار نیشابوری
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :عباس خلیل زاده ماسوله, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر بررسی آب حیات در الهی‏نامه عطار نیشابوری است. آب حیات از جمله اسطوره‏های دینی و فرهنگی ایرانیان است که عنصری مرتبط با زندگی جاودان محسوب می‏شود. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی تهیه شده است و در آن سعی بر آن شده تا جلوه‏ها و ویژگی‏های این اسطوره در نگاه عطار شناسایی و بررسی شود. نتایج حاصل نشان داد که در مورد ویژگی‏های اسطوره‏ی آب حیات، عطار به عمر جاودان بخشیدن و رفع بیماری و کدورت بیشتر تأکید داشته است. او همچنین از دو نام «آب حیوان» و «آب خضر» به جای آب حیات بیشتر استفاده کرده است. عطار در مورد ویژگی‏های انسان‏های جوینده آب حیات، بر جنبه‏ی عدم آگاهی افراد از ارزش و قیمت عمری که به آن‏ها داده شده، اشاره کرده و همچنین ترس از مرگ و مواجه شدن با دنیای پس از آن، حرص و طمع داشتن به دنیا و جهل و نادانی را از علت‏های آرزوی آب حیات در انسان‏ها قلمداد کرده است. در میان شخصیت‏های داستانی الهی‏نامه، خضر بیشتر از سایرین با اسطوره آب حیات مرتبط بوده و در کنار او به اسکندر و نمرود نیز پرداخته شده است. عطار در اشعار مرتبط با اسطوره‏ی آب حیات، از تشبیه و استعاره برای بیان و ارتباط میان اسطوره آب حیات و مضامین عرفانی خود بیشتر استفاده کرده است.
كلمات كليدي : اسطوره، اسطوره‏های جاودانگی، اب حیات، عطار نیشابوری، الهی نامه
تاريخ دفاع : 1398-6-17