بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960053997
نویسنده : هادی حاجی عباسی
عنوان پایان نامه : آسیب شناسی ساخت و سازهای شهری منطقه چهار کلانشهر رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رضا حسن پور لسکوکلایه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : نظام ساخت و ساز ضابطه احداث ساختمانها در محدوده های شهری است که در زمین هایی با مالکیت اشخاص و سرمایه های خصوصی با مجوز شهرداری احداث می گردند. ضوابط نظام ساخت و ساز شهری توسط دو مرجع وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تعیین می شوند. با کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای شهری علاوه بر آنکه کیفیت ابینه شهری به منظور تامین سرپناهی مناسب و ایمن برای مردم افزایش می یابد، موجبات حفظ سرمایه ها و منابع محدود ملی در این بخش نیز پدید می آید. بر خلاف پیشرفتهایی که درپروژه های عمرانی در شهر رشت حاصل شده ولی متاسفانه در ساخت و سازشهری مجموعه عوامل متفرقه منجر به احداث ساختمانهایی بدون در نظر گرفتن ضوابط و معیارهای شهرسازی شده است که آسیب هایی را بدنبال داشته است. هدف تحقیق حاضر آسیب شناسی ساخت و سازهای شهری منطقه چهار کلانشهر رشت به روش توصیفی و تحلیلی می باشد. منطقه 4 شهر رشت از آسیب های مختلف ساخت و ساز در بدنه خود رنج می برد و این موضوع به شدت در برخی محله های آن نظیر حمیدیان – سلیمانداراب – نخود چر – صف سر و پاسکیاب دیده می شود. مهمترین مشکل بوجود آمده توسط ساخت و سازها در محدوده منطقه 4 آبگرفتگی معابر و عدم توزیع مطلوب خدمات شهری و رشد مشکلات در محله های آسیب پذیر شهری می باشد. نتایج تحقیق بیانگر این مهم است که مهاجرت،تراکم جمعیت، رشد غیر منطقی قیمت، حاشیه نشینی و ساخت سازهای غیر اصولی و شبانه، عدم توزیع مناسب کاربری ها در منطقه کاملا مشهود است.
كلمات كليدي : واژگان كليدي: آسیب شناسی، ساخت و ساز، شهر رشت
تاريخ دفاع : 1398-6-30