بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960079198
نویسنده : حمید رازی‌زاده
عنوان پایان نامه : انتخابات در مردم‌سالاری دینی در عصر دیجیتال با تاکید بر مفهوم وکالت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدحسین باقری خوزانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : انتخابات یکی از نمودهای بارز مردمسالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی است. انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز همواره از آغاز انقلاب تاکنون با چالش‌ها و معضلاتی همراه بوده و در همه ادوار مجالس در معرض بحث، اصلاح یا پیشنهادات متفاوتی از قبیل استانی شدن و... قرار داشته است. در این پژوهش با دسته بندی و تحلیل ادوار مختلف انتخابات مجلس تا پایان مجلس دهم، تلاش شده با آسیب‌شناسی فهرستی از نقدهای موجود و چالش‌های نظام از قبیل نظارت بر رفتار و عملکرد نمایندگان و پاسخگو کردن آنها، مکانیسم هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداها، امکان عزل نماینده مجلس توسط مردم و.... استخراج شود. سپس با رویکردی جدید و برای برون رفت از همه نقدها و ایراداتی که به نحوه شکل‌گیری و نیز کیفیت مجلس وجود دارد، با توجه به زمینه‌های دیجیتالی شدن فرآیندهای جامعه و استفاده از ابزارهای جدید در فرایندهای مردم‌سالارانه و الکترونیکی شدن انتخابات به ‌عنوان یکی از ضرورت‌های مهم در آینده نزدیک، طرح «مجلس وکالت‌محور» برای رفع معایب و مشکلات موجود تبیین شده است که طی آن بر اساس قانون انتخابات متناسب با این طرح، هر فرد بر اساس کد ملی و بصورتی شفاف برای مدت یکسال تنها به یک نفر رای می‌دهد و در پایان همانسال امکان پس گرفتن رای و انتقال آن به دیگری باز هم بر اساس کد ملی و بصورت شفاف برای او ایجاد می‌شود. حدنصاب نمایندگی مجلس تقسیمی از کل افراد واجد شرایط رای‌دهی بر تعداد نمایندگان مجلس خواهد بود.
كلمات كليدي : انتخابات الکترونیک دیجیتالی شدن آسیب شناسی مجلس شورای اسلامی وکالت
تاريخ دفاع : 1398-6-16