بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940449635
نویسنده : نسیم بدرخواهان
عنوان پایان نامه : مجتمع تفریحی توریستی ساحلی - با رویکرد معماری طبیعت گرا در بندرانزلی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر رابعه رحیمی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : یکی از عوامل مؤثر در جذب توریسم خلق فضاهایی در راستای حفظ طبیعت است.در طول تاریخ طبیعت همواره به طرق گوناگون در طراحی های معماری شکل گرفته است.امروزه با پیشرفت تکنولوژی و مدرن شدن شهرها و کم رنگ شدن رابطه ی انسان و طبیعت،بر رابطه ی طبیعت و معماری نیز صدمه وارد شده است و در نتیجه مشکلات متعددی پدید آمده است.بنابراین به منظور ارتباط مؤثر هر چه بیشتر طبیعت با معماری رویکردهای گوناگونی به طبیعت در معماری پدیدار شدند.به همین منظور این تحقیق با هدف تدوین مؤثرترین راهکار های معماری به منظور بهره گیری از طبیعت در راستای طراحی فضاهای توریستی و تفریحی است.روش تحقیق استفاده شده در این رساله،روش توصیفی،تحلیلی می باشد.در این رساله پس از مطالعات نظری،پرسشنامه ای تدوین شد.با استفاده از نرم افزار spssنتایج تحقیق در قالب نمودارها و جداولی به دست آمد.با توجه به نتایج تحقیق در راستای رسیدن به هدف تحقیق یعنی معماری طبیعت گرا، استفاده از معیارهای معماری بیونیک پیشنهاد شد.به همین منظور برای رسیدن به طرحی بر اساس معماری بیونیک،ساختارها و سازه های موجود در طبیعت بررسی شد و نحوه شکل گیری معماری با الهام از این ساختارها مطالعه و بررسی شد.فرم های طبیعت علاوه بر عملکرد و زیبایی،از تقدس در فرهنگ های گوناگون برخوردارند.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: توریستی،طبیعت،بیونیک،طبیعت گرا
تاريخ دفاع : 1397-10-30