بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920029164
نویسنده : علیرضا حسین خواه
عنوان پایان نامه : تغییر تابعیت شرکت های تجاری
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین داودی بیرق, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده شرکت در صورتی می تواند تابعیت خود را تغییر دهد که اقامتگاه آن تغییر یابد. در همه شرکت ها،اگر شرکاء به اتفاق آراء تصمیم به تغییر تابعیت شرکت بگیرند،شرکت تغییر تابعیت می دهد؛مشروط به اینکه مرکز اصلی خود را هم به کشور جدید منتقل کند.اما چه اکثریتی می تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد؟ در مورد بعضی از شرکت ها قانون گذار صراحتاَ این را بیان کرده است.به طور مثال در مورد شرکت های با مسئولیت محدود،قانون گذار مقرر داشته است که هیچ اکثریتی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد.در مورد شرکت های سهامی هیچ مجمع عمومی(موسس،عادی،فوق العاده)حق تغییر تابعیت شرکت را ندارد.در مورد سایر شرکت ها،قانون گذار پیش بینی خاصی نکرده است.به نظر می رسد در مورد آن ها بتوان قبول کرد که اکثریت شرکاء بتوانند تابعیت شرکت را تغییر دهند. اما تغییر اقامتگاه،نیاز به موافقت همه شرکاء ندارد.ولی اگر تغییری صورت بگیرد(با رای اکثریت یا مجمع عمومی)،تغییر اقامتگاه منجر به تغییر تابعیت نخواهد شد.نکته حائز اهمیت در این رابطه این است که هم کشور مبدا و هم کشور مقصد این تغییر تابعیت را باید مجاز بداند.در رابطه با شرکت های با مسئولیت محدود نکته حائز اهمیت این است که شرکای شرکت نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند،مگر به اتفاق آراء( م 110 قانون تجارت) کلید واژه: شرکت تجاری، تغییر تابعیت، اقامتگاه، مرکز اصلی و عملیات
كلمات كليدي : کلید واژه: شرکت تجاری، تغییر تابعیت، اقامتگاه، مرکز اصلی و عملیات
تاريخ دفاع : 1398-04-26