بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950056635
نویسنده : غلامرضا پور باقر
عنوان پایان نامه : جايگاه خليج فارس دراستراتژي انرژي ايالات متحده آمريكا
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیدمهدی مرادی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اهمیت حیاتی انرژی در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی و بین المللی باعث شده تا انرژی به عنوان یکی از عناصر اصلی سیاست جهانی مورد توجه قدرت های بزرگ قرار گیرد. خلیج فارس از جمله مناطقی است که بیشترین منابع انرژی را به خود اختصاص داده است. خلیج فارس منطقه ای بی ثبات به شمار می رود و سرعت انتقال جریان انرژی منطقه به سوی بازارهای جهانی با گسترش بی ثباتی مختل خواهد شد. بنظر می رسد علیرغم کاهش وابستگی آمریکا به انرزی، بازارهای داخلی این کشور از نوسانات قیمت انرژی که منشاء آن خاورمیانه است تاثیر می پذیرد. بنابراین آمریکا باید از وقوع چنین نوساناتی جلوگیری نماید و این هم به این معنی است که ضمن تسلط بر خلیج فارس امنیت انتقال جریان انرژی از این منطقه را تضمین نماید. در همین راستا جهت درک بهتر این موضوع با طرح سوال «آیا با کاهش وابستگی آمریکا به انرژی بازهم شاهد حضور آمریکا در خلیج فارس در هر دولتی خواهیم بود؟» به آزمون فرضیه «ایالات متحده آمریکا علیرغم دارا بودن ذخایر انرژی اما به جریان نفت خاورمیانه نیازمند است.» پرداختیم.
كلمات كليدي : استراتژي،آمریکا،انرژی،خاورمیانه
تاريخ دفاع : 1398-8-22