بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920049619
نویسنده : جواد امدادی
عنوان پایان نامه : طراحی و شبیه سازی مخلوط کننده برای دست یابی به محدوده خطی بالاتر و جداسازی پایانه به پایانه مناسب
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق- الكترونيك
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر علی اسمعیلی دافچاهی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در سال¬های اخیر تقاضا برای سیستم¬های ارتباطی بی¬سیم افزایش چشم¬گیری یافته و انواع مختلفی از دستگاه¬های ارتباطی سیار معرفی شده¬اند در این سیستم¬ها فرستنده¬هاو گیرنده¬ها به عنوان سخت افزار اصلی در این سیستم¬ها مورد استفاده قرار می¬گیرند. اما استفاده از تکنولوژی CMOSدر این سیستم¬ها که در فرکانس رایویی RFکار می¬کنند چالش¬هایی به دنبال دارد که یافتن روش¬هایی را هم در سطح مدار و هم در سطح سیستم جهت بهبود عملکرد این سیستم¬ها اجتناب ناپذیر می¬کند. یکی از اجزای مهم که در ساختار گیرنده¬های Zero-IF(بعنوان یکی از اجزای سیستم مخابراتی) به کار می¬رود، میکسرها هستند که عملکرد اصلی یک میکسر تبدیل فرکانسی می¬باشد و با توجه به اینکه میکسرها مدارهایی غیرخطی هستند، زمانی که چندین مولفه فرکانسی به پایانه-های میکسر وارد می¬شود، اعوجاج فرکانسی مختلف و متعددی در خروجی میکسر تولید خواهد شد. اگر چه بیشتر این مولفه¬های اعوجاج در خارج از محدوده سیگنال مطلوب قرار دارند و توسط فیلتر موجود در امتداد گیرنده می¬توانند به مقدار کافی تضعیف شوند اما برخی از این آثار مخرب در پهنای باند خروجی قرار گرفته، در اطلاعات دریافتی ایجاد اختلال می¬کنند. اگر دو فرکانس ورودی به هم نزدیک باشند، اجزاء مدولاسیون داخلی درجه دو و سه (IM3&IM2) نزدیک و یا درون باند سیگنال قرار می¬یابد. در این رساله تکنیک جدیدی برای بهبود خطسانی میکسر ارائه شده، که با جابجایی طبقات سوئیچ و هدایت انتقالی وتولید هارمونیک مرتبه دوم سیگنال اصلی با استفاده از یک دو برابر کننده فرکانسی و تزریق آن در دو مسیر کمکی به مدار پایه(ساب هارمونیگ میکسر بر پایه سلول گیلبرت) سعی در خطی¬تر کردن مدار می¬شود.همچنین در این ساختار برای عملکرد مناسب طبقه سوئیچ از اسیلاتور متعامد استفاده می¬شودکه به دلیل استفاده از دو برابر کننده¬های فرکانسی در طبقه سوئیچ، مشکل نشت سیگنال اسیلاتور محلی و آفست DCدرگیرنده¬های انتقال مستقیمو هتروداین کاهش می¬یابد، بعلاوه این دوبرابر کنند¬ها طراحی اسیلاتور برای این ساختار را آسان می¬کنند همچنین تحلیل جامعی با استفاده از سری ولترا برای میکسر پیشنهادی ارائه شده است. نتایج بدست آمده، از شبیه¬سازی در نرم افزار ADSدر تکنولوژی نشان می¬دهد که مولفه¬های خطسانی ( و ) در این ساختار نسبت به ساختار¬های متداول سلول گیلبرت مد هارمونیک فرعی به ترتیب 23dBm و 18dBm بهبود یافته
كلمات كليدي : در سال های اخیر
تاريخ دفاع : 1394-11-26