بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960022318
نویسنده : سلمان نوروزی آزارکی
عنوان پایان نامه : آینده پژوهی تقابل ژئوپلیتیکی شیعه و رژیم صهیونیسم در جنوب غرب آسیا
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياي سياسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :یوسف زین العابدین عموقین, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ازآنجایی‌که رژیم صهیونیسم در مرکز جهان اسلام و به‌صورت تصاحبی و تحمیل‌شده در منطقه جنوب غرب آسیا به وجود آمده است و نیز ماهیت شیعه بر پایه ایثار، استکبارستیزی، عدالت‌خواهی استوار است، لذا تقابل ژئوپلیتیکی شیعه و رژیم صهیونیسم در آینده به‌دور از انتظار نمی‌باشد. منازعه و مشاجره شیعه و رژیم صهیونیسم به لحاظ تفاوت ماهیت ایدئولوژی، روند تاریخی داشته و با شکل‌گیری ژئوپلیتیک شیعه در جنوب غربی آسیا تشدید شده است. مذهب شیعه در کشورهای جنوب غرب آسیا به عنوان یک عامل پیونددهنده می‌تواند به فرصتی جهت تحولات برای پیروان آن درآید. این پایان نامه با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و مطالعاتی سعی دارد تا به آینده پژوهی تقابل شیعه و رژیم صهیونیسم در جنوب غرب آسیا بپردازد. اهداف اصلی این پایان نامه عبارتند از: 1- شناسایی عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری آینده پژوهی ژئوپلیتیکی شیعه و رژیم صهیونیسم 2- تبیین فرصت ها و تهدید های تقابل ژئوپلیتیکی شیعه و رژیم صهیونیسم بر اساس آینده پژوهی 3- ارائه راهکار جهت مقابله با تضاد ژئوپلیتیکی صهیونیسم بر اساس آینده پژوهی. فرضیه هایی که در این پایان نامه مطرح شده است عبارتند از: 1- توسعه ژئوپلیتیکی شیعه می تواند در شکل گیری آینده پژوهی تقابل ژئوپلیتیکی شیعه و رژیم صهیونیسم در جنوب غرب آسیا تاثیر گذار باشد. 2- توسعه فضای مجازی می تواند در شکل گیری آینده پژوهی تقابل ژئوپلیتیکی شیعه و رژیم صهیونیسم در جنوب غرب آسیا تاثیر گذار باشد، که تجزیه و تحلیل فرضیه های فوق شالوده اصلی پایان نامه حاضر را تشکیل می دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که آموزه های شیعی در قالب ظرفیت های ژئوپلیتیکی قدرت و توان فوق العاده ای در شیعه ایجاد می کند که با تکیه بر قدرت الهی و ابزارهای ژئوپلیتیک شیعه اعم از انرژی، موقعیت گذرگاهی و نقطه تماس با مرزهای رژیم صهیونیستی در بستر حکومت اسلامی که از اقتدار و توانمندی لازم در حوزه قدرت ملی، حمایت از مقاومت و الگوی گفتمان سیاسی در قالب حکومت مردم سالاری دینی برخوردار است، استفاده کند و همواره آماده مقابله با تهدیدها باشد.
كلمات كليدي : واژه های کلیدی: آینده پژوهی، تقابل ژئوپلیتیکی، شیعه، رژیم صهیونیسم، جنوب غرب آسیا
تاريخ دفاع : 1398-06-17