بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 900814474
نویسنده : محمد مهدی مهرعلیزاده
عنوان پایان نامه : مرکز فرهنگی و هنری شهر رشت با رویکرد ارتقای تعاملات اجتماعی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر زهرا پور صفر,
استاد مشاور () : ,
چكيده : طی سالهای اخیر شاهد رشد سریع نسل جوان بوده ایم، بدون اینکه شاهد رشد چشمگیری در سرانه فضاهای فرهنگی و هنری باشیم، جوانان با توجه به نیازهای متعدد فردی و جمعی خود با موارد مختلفی برخورد خواهد داشت. این جمعیت کثیر بدون در دسترس داشتن محیطی مناسب، اوقات فراغت خود را در پارکها و یا حتی فضاهای کنار خیابانهای اصلی می گذرانند و فضاهای فرهنگی کمی در جهت تامین نیازهای آنان در سطح شهرها می بینیم. با رشد فرهنگی جوانان، سطح آگاهی و فرهنگ کل جامعه به صورت چشمگیری رشد می یابد، مراکز فرهنگی و هنری می توانند پاسخگوی بخشی از این مسائل بوده و اوقات فراغت جوانان را تبدیل به فرصتی برای ارتقاء فرهنگ جامعه کنند. در این پایان نامه با روش کیفی و پیمایشی به طراحی مرکز فرهنگی و هنری با رویکرد ارتقا تعاملات اجتماعی در شهر رشت بعنوان کلان شهری که کمبود فضاهای فرهنگی در آن احساس می شود، پرداخته شد.
كلمات كليدي : جوانان، رشت، مرکز فرهنگی، تعاملات اجتماعی
تاريخ دفاع : 1397-11-09