بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 941661053
نویسنده : نازیلا پوررجبعلی
عنوان پایان نامه : پیش بینی فروش ماهانه بازاریاب ها با استفاده از تکنیک هوش مصنوعی/ شبکه های عصبی (مورد مطالعه: شرکت ویستا در استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :کامبیز شاهرودی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر در مدت پیش بینی فروش ماهانه‌ی ببازاریاب ها با استفاده از تکنیک هوش مصنوعی/شبکه‌های عصبی در شرکت ویستا مستقر در شهرستان بندر انزلی استان گیلان صورت پذیرفته است. داده‌های این پژوهش طی مدت سه سال از سربازاریاب‌ها جمع‌آوری شده است. امروزه روش های کمی، به یکی از مهم ترین ابزارهای پیش بینی برای اخذ تصمیمات و سرمایه گذاریهای کلان در بازارها تبدیل شده اند. دقت پیش بینی، یکی از مهم ترین فاکتورهای انتخاب روش پیش بینی است؛ شبکه های عصبی مصنوعی، برنامه های کامپیوتری منعطفی هستند که در سطح گسترده ای برای پیش بینی، با درجه بالایی از دقت به کار برده می شوند. امروزه می توان با استفاده از تکنیک های داده کاوی و شبکه های عصبی به بررسی و تحلیل پیش بینی فروش پرداخت و اطلاعات نهان موجود در این رفتار ها را شناسایی کرد. روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی بود و داده های مورد استفاده از شرکت ویستا استان گیلان طی سال های 1393 تا 1395 جمع آوری شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که شبکه های عصبی می توانند فروش شرکت ویستا استان گیلان را پیش بینی نمایند.
كلمات كليدي : شبکه های عصبی، شرکت ویستا، پیش بینی فروش، بازاریابی.
تاريخ دفاع : 1397-11-9