بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940099591
نویسنده : آمنه حسین زاده
عنوان پایان نامه : سنتز نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن پوشش داده شده با اکتا دسیل سیلان به عنوان جاذب ترکیبات آلی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : شيمي -شيمي تجزيه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :شهاب شریعتی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه، نانوذرات مگنتیت (Fe3O4) به طور گسترده ای در زمینه های مختلف از جمله زیست پزشکی، دارو رسانی، کاتالیز و جداسازی مغناطیسی استفاده می شود. آنها کاربرد گسترده¬ای برای جداسازی و پیش تغلیظ برخی از آنالیت¬های هدف دارند. با این حال، نانوذرات مغناطیسیFe3O4 بدون پوشش اکسید شده و تجمع پیدا می¬کنند و به¬تنهایی برای استخراج یا حذف مواد شیمیایی مناسب نیستند. بنابراین، حفاظت از این نانوذرات با پوشش¬های آلی و غیر آلی مناسب برای بهبود سطح آنها به عنوان یک جاذب انتخابی و قابل قبول ضروری است. به طور معمول، پوشش سیلیس به منظور بهبود ثبات و جلوگیری از اکسیداسیون نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 به کار رفته رفته است. در این مطالعه، نانوذرات مغناطیسی Fe3O4@SiO2 با گروه اکتادسیل (Fe3O4@SiO2-C18) سنتز، بررسی و به عنوان یک نانوجاذب قدرتمند برای حذف بیس (2- اتیل هگزیل) فتالات (DEHP) و دی سیکلو هگزیل فتالات (DCHP) از محلول های آبی به کار برده شد. به این منظور، پس از سنتز نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 با استفاده از روش هم¬رسوبی شیمیایی، تاتوذرات توسط لایه¬ای از سیلیس پوشش داده شدند. سپس گروه های اکتا دسیل سیلان به صورت شیمیایی روی سطح نانوذرات مغناطیسی Fe3O4@SiO2 با استفاده از ماده تری کلرو اکتا دسیل سیلان قرار گرفتند. ساختار، ویژگی مغناطیسی و مورفولوژی نانوجاذب تهیه شده توسط FT-IR، VSM، XRD و FESEM مورد بررسی قرار گرفت. فاکتورهای موثر بر جذب ترکیبات DEHP و DCHP شامل pH محلول، قدرت یونی، مقدار جاذب و زمان تماس با استفاده از طرح آزمایشی تاگوچی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور مطالعه سینتیک و همدمای جذب، چهار مدل سینتیکی (شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم، نفوذ درون ذراه-ای و الوویچ) و سه مدل همدمای شناخته شده (لانگمویر، فروندلیچ و تمکین) در شرایط بهینه مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان از کارآیی بالای فرآیند جذب در زمان کوتاه داشت. در نهایت، فرآیند حذف ترکیبات DEHP و DCHP از نمونه های حقیقی آب با استفاده از نانوجاذب سنتز شده مورد بررسی قرار گرفت و نتایج رضایت بخش بود.
كلمات كليدي : بیس (2-اتیل هگزیل) فتالات، دی سیکلو هگزیل فتالات، جذب سطحی، حذف، اکتا دسیل سیلان، نانوذرات مگنتیت
تاريخ دفاع : 1397-7-28