بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960117708
نویسنده : آمنه احمدزاده
عنوان پایان نامه : نقش آموزش و پرورش شهرستان صومعه سرا در توسعه ژئوکالچر محیط زیست
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياي سياسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :عمران علیزده, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : فرهنگ، توانایی ها و عادتهای بدست آمده بوسیله بشر تعریف شده است . در حقیقت فرهنگ عبارت است از: تمام رسوم، هنر ها، علوم، مذهب و رفتار سیاسی به عنوان اجزاء بهم پیوسته ای که یک کل را تشکیل می‌دهد و متمایز کردن جامعه ای از جامعه دیگر را امکان پذیر می‌کند .از این رو در پایان‌نامه حاضر این سوال مطرح است که نقش عوامل زیست محیطی آموزش و پرورشی تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر شهرستان صومعه سرا کدام اند ؟ بر این اساس در پایان نامه حاضر فرضیه فرامین و قوانین آموزشی می‌تواند بر توسعه ژئوکالچر زیست محیطی صومعه سرا تاثیر گذار باشد طرح شده است با این وجود جهت نیل به توسعه ژئوکالچر زیست محیطی راهکارهای ذیل را در پیشرو داریم :آموزش های همگانی در کلیه سطوح سنی، آموزش های تخصصی زیست محیطی، تشویق عوامل فعال در امر حفاظت از محیط زیست، سیاست گذاری و بستر سازی مناسب، گسترش تحقیقات زیست محیطی، حمایت از تشکل های غیردولتی زیست محیطی، وضع قوانین و مقررات محکم برای حفظ محیط زیست، اعمال نظارت و مجازات صنایع و افراد آلاینده، استفاده از وسایل ارتباط جمعی مانند تلویزیون و رادیو و مطبوعات در آگاهی دادن به عامه مردم، زنده نمودن باورها و آداب و رسوم زیست محیطی گذشتگان و در نهایت به وجود آوردن رسوم جدید در رابطه با حفظ محیط زیست منطبق با شرایط اجتماعی و فرهنگی .
كلمات كليدي : ژئوکالچر، زیست محیطی، توسعه، آموزش و پرورش، صومعه سرا
تاريخ دفاع : 1398-6-17