بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930318780
نویسنده : آناهیتا هاتف جلیل
عنوان پایان نامه : آکادمی ملی موسیقی ایران با رویکرد نمادگرایی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , مامک صلواتیان,
استاد مشاور () : ,
چكيده : موسیقی را روح زمان و معماری را روح مکان نامیده اند.زیبایی در معماری و مجسمه سازی به شکل نسبت های طولی ، عرضی و ارتفاع اتفاق می افتد.در موسیقی نسبت های صوتی به زیبایی منجر می شوند،نسبت هایی که به تناسب می رسند.بنابراین تناسبات گاهی در وجه دیداری است و گاهی در وجه شنیداری.کمبود فضاهای اجرای موسیقي در شهر تهران و همچنین نقص ها و مشكلات موجود در مراکز محدود اجرای موسیقي واز سوی دیگر بالا بردن فرهنگ موسیقي شناسي درجامعه ایران سبب انتخاب این موضوع شده است. در مطالعات پیش رو به ارتباط بین موسیقی و معماری برای طراحی یک مجموعه مجهز پرداخته شده است.روش تحقیق براساس روش های مطالعه کتابخانه ای و استفاده از تحقیقات میداني می باشد،همچنین ضوابط و استاندار های طراحي فضاهای موجود در برنامه فیزیكي طرح و کتب استانداردهای معماری و تطبیق آن با یكدیگر.یافته ها نشان می دهد، طراحی آکادمی موسیقی ملی ایران از طرفی می تواند به کمبود فضاهای فرهنگی و آموزشی مجهز موسیقی در ایران پاسخ دهد و از طرف دیگر با استفاده از رویکرد نمادشناسی، به عنوان نماد شهر در نظر گرفته شود. همچنبن با ایده گرفتن از معماری سنتی می توان به خلق فضایي مدرن که خصوصیات هنر موسیقی را درخود داشته باشد،دست یافت. در نتیجه می تواند گوشه ای از سنت، فرهنگ و هویت فرهنگي ایران را القا کند.
كلمات كليدي : آکادمی ملی موسیقی،ارتباط موسیقی و معماری،رویکرد نمادگرایی،معماری سنتی.
تاريخ دفاع : 1397-3-8