بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930539273
نویسنده : محسن حکمت نیا
عنوان پایان نامه : تحلیل کارایی تکنیکی واحد‌های تصمیم گیرنده در تکنولوژی‌های متفاوت با استفاده از مفهوم ابرمرز در تحلیل پوششی داده ها
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : ریاضی
رشته/گرایش تحصيلي : ریاضی کاربردی
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر علیرضا امیر تیموری،دکتر سهراب کرد رستمی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) یک روش برنامه‌ریزی ریاضی قدرتمند برای ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم‌گیرنده(DMU) با خروجی‌های متعدد و ورودی‌های متعدد است. در DEA کلاسیک، به طور ضمنی فرض شده است که تمام DMU ها در یک مجموعه تکنولوژی منحصر به فرد فعالیت می‌کنند بنابراین مدلهای سنتی DEA نمی‌توانند عملکرد نسبی DMU ها را با کلاس‌ها یا گروه‌های متمایز اندازه‌گیری کنند. به‌عبارت دیگر، اگر گروه‌های مختلفی از DMU ها داشته باشیم، مدلهای سنتی DEA برای ارزیابی چنین مواردی قابل استفاده نیستند. در این رساله فرض شده است که DMU ها در گروه‌های مختلفی فعالیت می‌کنند. ما علاقه‌مندیم که اعضای گروه را ارزیابی کنیم. هدف اصلی این رساله پیشنهاد روشی برای تخمین کارایی تکنیکی DMU ها و گروه‌های مختلف با تکنولوژی‌های مختلف است. به همین منظور یک مدل مبتنی بر DEA برای ارزیابی عملکرد نسبی DMU ها پیشنهاد شده است. در این رساله با استفاده از مفهوم ابرمرز و تلفیق آن با مفاهیم DEA، یک ابرتکنولوژی ساخته شده است که با استفاده از آن، مدل‌هایی با ساختار برنامه‌ریزی خطی مختلط برای ارزیابی کارایی تکنیکی و کارایی هزینه واحد‌ها ارائه شده است. با توجه به اهمیت صنعت بانکداری در اقتصاد و تاثیر مستقیم بهبود عملکرد سیستم بانکداری در بهبود شرایط اقتصادی هر کشور، در این رساله به ارزیابی عملکرد تعداد 92 واحد از شعب منتخب از صنعت بانکداری کشور پرداخته ایم.
كلمات كليدي : تحلیل پوششی داده‌ها -بهبود عملکرد سیستم بانکداری
تاريخ دفاع : 0398-05-16