بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920633536
نویسنده : سیده فائزه سعادت میرقدیم
عنوان پایان نامه : طراحی یک تقویت کننده CMOS پهن باند با حذف نویز برای گیرنده های UWB
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق- الكترونيك
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , عبدالله اسکندریان,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف این پایان نامه طراحی یکLNA است بگونه ای که با ایجاد بهره و پهنای باتد مناسب نویز و توان مصرفی تا آنجا که امکان دارد کاهش یابد و مناسب برای کاربردهای فرکانسی بین 3 - 6/10 GHz باشد. طراحی را با تکنولوژی nm130 CMOS و با نرم افزار ADS انجام می دهیم. تلاش می کنیم که تقویت کننده کم نویزی طراحی کنیم تا عدد نویز این تقویت کننده در پهنای باند مورد نظر کوچک و کمتر از dB 5/3 باشد. در مرحله ی بعد برای بهبود عملکرد آن تکنیک ها و روش های مختلفی را پیشنهاد می کنیم.اولین ایده استفاده از خازن در سمت خروجی مدار میباشد. استفاده از مقاومت وغیره که در این تحقیق پیشنهاد می دهیم. در نهایت یک تقویت کننده ی کم نویز با افزودن یک اتصال RCدر سمت خروجی و افزودن چند عنصر در سمت ورودی برای رسیدن به هدف تطبیق ورودی عریض باند طراحی می کنیم. عدد نویز را در رنج وسیعی از فرکانس به dB 9/1 می رسانیم. با این تکنیک در گستره فرکانسی 5/0 - 16 GHz عدد نویز مینیمم را به dB 9/1 رسانده بهره ی ماکزیمم را به dB 17 رساندیم.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: تقویت کننده کم نویز، تکنیک حذف نویز
تاريخ دفاع : 1396-08-08