بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920633597
نویسنده : آزاده دوستدار
عنوان پایان نامه : طراحی بیمارستان کودکان با رویکرد طراحی بر مبنای روانشناسی محیط (انحراف توجه برای کاهش و کنترل درد و اثربخشی آرام سازی معماری شفابخش)
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر مهدی علیرضایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : محیط معماری به عنوان بستر فعالیت‌های انسان تأثیرات عمیقی را بر سلامت روان او می‌گذارد. وجود فضاهای نا مناسب و گاه ترسناک فضاهای درمانی ، علاوه بر مشکلات جسمانی بیمار باعث به وجود آمدن ترس و رعب ودر نتیجه مشکلان روحی و روانی در بیمار میشود و این مساله در کودکان نمود بیشتری پیدا می کند. استرس در انسان به عنوان یکی از شاخصه‌های سلامت روان می‌تواند با طراحی درست این بستر کاهش یابد. یکی از محیط‌های معماری که پر استرس می‌باشد بیمارستان است. استرس موجود در بیمارستان با اثرات منفی‌ که در پی دارد بهبودی بیماران را به تأخیر می اندازد. یکی از گروه‌هایی از بیماران که در این مورد آسیب پذیرترند کودکانند. هدف شناخت عوامل استرس‌زا در بیمارستان کودکان و نقش طراحی داخلی و عوامل محیطی در کاهش استرس و تسریع بهبودی کودکان بیمار است. معماری شفابخش، معماری انسانگرایانه برای ایجاد رفاه در بیمارستان است، رفاهی که باعث کم شدن طول درمان می‌شود. هدف، تسریع بهبود بهداشت و سلامتی ذهن، بدن و روح و روان از طریق معماری است. محیط کالبدی بر رفتار فرد تاثیر می گذارد و محیط هایی با تجربه ی مثبت می توانند سبب شوند که فرد بر استرس خود غلبه کند همچنین دیدن محیط های بیمارستانی برای هر فردی تجربه ی ترس و واکنش های هیجانی منفی و...را در پی دارد.در مورد بیمارستان کودکان که موضوع مورد بحث ما در این پژوهش است می‌توان چنین نتیجه گرفت که،عوامل محیطی و همچنین نمای ورودی، لابی و پذیرش بیمارستان که اولین تماس کودک در بدو ورود به بیمارستان محسوب می شوند، می‌توانند موجب القای حس استرس در کودک بیمار در بدو ورود به بیمارستان باشد. همچنین کودک بیمار به دلیل آنکه اکثر مدت بستری شدن در بیمارستان را در اتاق بستری سپری می کند طراحی داخلی این اتاق در کاهش استرس کودک موثر است نور و رنگ اتاق همچنین پیش بینی مکان هایی برای بازی کودک ، القای روحیه ی نشاط در کودک بیمار ،همچنین ایجاد مکان هایی برای رویا پردازی و نقاشی کودک ، تعامل با دیگر کودکان برای بازی و تعامل با طبیعتی که به داخل آورده شده است موجب کاهش استرس بیمار و تسریع بهبودی او می شود. با امید به این که این پژوهش یاری رسان طراحان و معماران در زمینه ی کاهش استرس در بیمارستان های کودکان باشد.
كلمات كليدي : بیمارستان کودکان،روانشناسی محیط، معماری شفابخش، انحراف توجه،کاهش و کنترل درد ، طراحی داخلی، معماری، کودکان بیمار، مدیریت استرس.
تاريخ دفاع : 1395-11-30