بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950017565
نویسنده : سحر رساطلب
عنوان پایان نامه : طراحی دهکده ی هنرهای نمایشی شهر رشت با رویکرد ارتقا تعاملات اجتماعی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر آرش مهرگانی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : انسان موجودی اجتماعی است و نیاز به تعامل با افراد مختلف و حضور در اجتماع دارد. فضاهای شهری بازتابی از این رویکرد می باشند. امروزه بعد اجتماعی– اشتراکی زندگی انسان رو به فراموشی است و فضاهایی که پاسخگوی این نیاز باشند معدود اند؛ به همین منظور ایجاد فضایی که بتواند روابط اجتماعی را تقویت کند و موجب ارتباط بیشتر افراد جامعه شود حائز اهمیت است. در این راستا مکان های عمومی نقش بارزی در ایجاد همبستگی و شکل دهی به روابط مردم ایفا می کنند و به عنوان مهمترین فضاها جهت برقراری تعاملات اجتماعی محسوب می شوند. طراحی دهکده ی هنرهای نمایشی شهر رشت ، با این هدف انجام شده است که هم مکانی برای معرفی و آموزش هنرهای نمایشی باشد و هم بستر مناسبی برای گرد هم آمدن شهروندان و بهبود تعاملات بین آنان باشد . از حيث ماهيت، محيط زندگي انسان در فضايي با جريان اجتماعي تعريف شده است كه حامل پيام ها و سنت هاي رفتاري مرتبط با فضاي فرهنگي جامعه و محيط كالبدي پيرامون مي باشد. اين نوشتار سعي دارد، با بررسي تعاملات منطقي شكل گرفته، بين محيط كالبدي و رفتار ساكنين، تأثيرات اين دو مقوله را در شكل گيري فضاهاي اجتماع پذير و بروز رفتارهاي جمعی و ارتقاء تعاملات اجتماعی مورد تحقيق قرار دهد.
كلمات كليدي : هنرهای نمایشی – آموزش – شهروندان – تعاملات اجتماعی
تاريخ دفاع : 1398-4-18