بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920526880
نویسنده : سمانه تجدد
عنوان پایان نامه : هتل تفریحی –توریستی پنج ستاره در بندر انزلی با رویکرد طبیعت‌گرایی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر مهرداد امیرنژاد مژدهی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه زندگي شهري ونظام اجتماعي موجود در شهرها، انسانها را از مسير اصلي زندگي دور كرده و با وجود رفاه و امكانات بسياري كه دراختيارشان قرار داده از سادگي طبيعت دور شده اند. همچنين انسانها به سمتي سوق پيدا مي كنند كه مانند هم می اندیشند و ازفواصل فرهنگي کاسته میشود، زيرا مبادله محورها و اصول فكر است كه باعث رشد مي شود. يكي از بهترين راه هاي تبادل فرهنگي، گردشگري است. همچنين حضور گردشگران تا حد زيادي موجب رونق اقتصادي و بالا رفتن سطح فرهنگي و بومي مي شود.. اهمیت تعدد مراکز اقامتی مناسب در استان گیلان و خصوصا شهر بندر انزلی به عنوان مهمترین محور ارتباطی کشورهای آسیای میانه از یک سو و وجودجاذبه های تاریخی، طبیعی و فرهنگی استان و کافی نبودن مراکز اقامتی مناسب موجب شد تا طراحی هتل پنج ستاره در استان گیلان مورد توجه قرار گیرد. و پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با محوریت معماری طبیعت گرا (معماری ارگانیک) در هتل تفریحی-توریستی پیش رفته است. روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای از منابع موجرد در کتابخانه، کتاب ها، مقالات و سایت های علمی موجرد می باشد..از نتایج بدست آمده می توان به طراحی که در عین تشویق و ایجاد انگیزه برای مسافران داخلی و خارجی به استفاده از هتل و جنبه هماهنگی و احترام به طبیعت که.هدف عمده در پژوهش حاضر است نزدیک تر شد.. هتلهای طبیعت گرا ، هتل هایی هستند که با محیط زیست و طبیعت سازگاری ییشتری داشته باشند.
كلمات كليدي : گردشگری، هتل پنج ستاره، طبیعت گرایی
تاريخ دفاع : 1395-06-27