بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920632114
نویسنده : کتایون جوهرپاس
عنوان پایان نامه : طراحی مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کودک و نوجوان با تاکید بر پرورش ذهن و خلاقیت
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سید مهدی امیرکیایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در سال‌های گذشته به دلیل تعداد بسیار بالای کودکان و نوجوانان باعث شده که مکان‌های آموزشی و فرهنگی تنها از لحاظ کمیت اهمیت داشته و جنبه‌های طراحی به هیچ وجه مورد توجه نبوده و همین امر سبب شده که فضاهای فرهنگی و هنری برای کودکان و نوجوانان فاقد طراحی مناسب بوده و یا در مکان هایی با کاربری دیگر تاسیس گردید و به هیج وجه به نیازهای کودکان و نوجوانان و عوامل تاثیر گذار بر رشد و پرورش ذهن کودکان و نوجوانان توجه نشده است. از این رو این تحقیق در پی مشخص کردن راهکار‌های تاثیر گذار طراحی بر پرورش ذهن و خلاقیت کودکان و نوجونان است بنابراین در ابتدا با مشخص کردن شاخص‌های مختلف طراحی تاثیر گذار بر خلاقیت و پرورش ذهن کودکان و بررسی این شاخص‌ها در دانش آموزان ابتدایی و متوسطه اول و دوم شهر بندرانزلی به عنوان نمونه از طریق پرسشنامه مشخص می‌کنند که این شاخص‌ها قطعاً می‌تواند بر پرورش ذهن و خلاقیت آن‌ها تاثیر گذار باشد و در نهایت با استفاده از مشخص کردن این عوامل و استفاده از آن‌ها طرح نهایی خود را برای ایجاد یک مرکز فرهنگی را ترسیم کرده است. همچنین در این تحقیق از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است و شاخص‌های بدست آمده از طریق روش همبستگی با هم مقایسه شده است و نتایج بدست آمده نشان می‌دهد افزایش واکنش کودک و نوجوان نسبت به انگیزه‌های محیطی، بر کیفیت خلاقیت آن‌ها تاثیر خواهد گذاشت و به نظر می‌رسد محیط فیزیکی و فضای کالبدی سازگار با روحیات کودک و نوجوان، عاملى موثر برپايه ريزى و گسترش داشته‌هاى ذهنى و افزایش خلاقیت آنان است.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: خلاقیت، کودکان و نوجوانان، پرورش ذهن، مرکز فرهنگی و هنری.
تاريخ دفاع : 1395-11-27