بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950283830
نویسنده : مرضیه رونقی
عنوان پایان نامه : طراحی باغ علم رشت با توجه به تصویرذهنی کودکان دوره¬ی ابتدایی در جهت ارتقاء کیفیت محیط
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , امیررضا کریمی آذری,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه یکی از دغدغه¬های اصلی نظام آموزشی کشورها به خصوص در ایران، هدایت نسل نوجوان و جوان در جهت شکوفایی استعدادهای خود است چراکه آمارهای مختلف حاکی از این موضوع است که بسیاری از افراد در سنین نوجوانی از موقعیت تحصیلی و شغلی خود رضایت ندارند و این امر سبب بی¬انگیزگی آن¬ها شده است لذا نیاز است تا در جهت ارتقای توانایی خلاقیت، نوآوری، خطرپذیری و کارآفرینی آموزش¬گیرندگان و ایجاد روحیه آموختن و پژوهش مستقل نسل جوان قدم برداشت. بنابراین با ایجاد مجموعه¬هایی همچون باغ علم می¬توان در جهت رسیدن به این هدف گام برداشت چراکه باغ علم فضایی مفرح و چند عملکردی است که هدف آن آشنایی کودکان و نوجوانان با شاخه ها و دستاوردهای گوناگون علمی است. بنابراین کالبد فیزیکی باغ علم باید در تناسب با نیازها و ویژگی های رفتاری و شناختی کودکان طراحی شود تا فضای مورد نظ به حداکثر کیفیت خود برسد. درواقع یکی از مولفه¬های اصلی که سبب شناخت بهتر ویژگی¬های رفتاری کودکان میشود، شناخت تصویر ذهنی کودکان نسبت به محیط اطراف خود و فضاهای معماری است. بنابراین در این پژوهش ابتدا با مطالعات کتابخانه¬ای به شناخت بهتر کودکان و تصویر ذهنی آن¬ها و ادراک محیط و ارتباط بین کودک و محیط، پرداخته شده است که در نهایت به چهار عامل؛ عناصر طبیعی، عناصر انسان¬ساخت، بازی¬ها و فعالیت¬ها و عناصر خیالی و غیرواقعی برآمده از تخیل کودک، رسیدیم که می¬توانند از عوامل اصلی موثر در تصویر ذهنی کودک باشند. سپس با توجه به فرضیه¬های پژوهش، به بررسی و استخراج متغیرهای حاصل از این عوامل پرداخته شد. از طرفی از طریق مصاحبه با متخصصین این زمینه نیز، متغیرهای نهایی اینگونه دسته¬بندی شد؛ «استفاده از فضای سبز و طبیعت»، «استفاده از رنگ¬های متنوع»، «استفاده از نور طبیعی»، «فضاهای تو در تو»، «فضای بازی و جست و خیز برای کودکان»، « استفاده و الگو گرفتن از عناصر طبیعی»، « استفاده از اختلاف ارتفاع در سطوح»، « استفاده از مصالح طبیعی همچون چوب و سنگ»، « استفاده از تغییر رنگ و بافت در سطوح و بدنه-ها» و « استفاده از مسیرهای ماریچ» .
كلمات كليدي : باغ علم، تصویرذهنی، کودکان، کیفیت محیط، نقشه شناختی
تاريخ دفاع : 1398-6-16