بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950078485
نویسنده : سمیه خرم
عنوان پایان نامه : طراحی تالار هنر در شهر رشت با رویکرد معماری معنا گرا
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , مرضیه کاظم زاده,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده لازمه ی پیشرفت جوامع بشری،شناخت نیازهای انسان و تلاش جهت رفع آن ها می باشد.در این راستا توجه به هنر اصلی انکار ناپذیر است.هنر در واقع وسیله ای برای بیان افکار جامعه است و همسو شدن آن با معماری،موجب ظهور ایده و معنا در همه ادوار تاریخی گردیده است.از سویی دیگر،ارتباط موجود بین صورت و معنا،همواره به عنوان موضوعی چالش برانگیز در هنر و معماری مطرح است و رویکرد معناگرایی در معماری،راهی برای بیان مفاهیم و معنای اگاهانه ی مستتر در پس کالبد و ظاهر معماری می باشد.این رویکرد با استفاده از ابزار و اشیاء و نشانه ها در چارچوب هنر،از ان به عنوان روشی جهت کمک به درک معنویت استفاده می کند.در این پژوهش سعی شده است تا با بهره گیری از روش تحقیق کمی و استفاده از پرسشنامه و نرم افزار spss و مطالعه و بررسی کتب و مقالات معتبر، به بررسی مفاهیم معنا گرایی و ضرورت به کار گیری مولفه های این رویکرد پرداخته شود.از جمله این موارد می توان به هندسه،نور،اعدا مقدس،شفافیت ،نظم و وحدت اشاره کرد.حال با توجه به اینکه تالار هنر به عنوان یکی از شاخص ترین فضای جمعی ، می تواند موجب اعتلای و ارتقای فرهنگی جامعه گردد؛ هدف از این تحقیق ،دستیابی به راهکار های کالبدی جهت ارتقای کیفی و عملکردی در طراحی تالار هنر، با تکیه بر مولفه های معنا گرایی می باشد.تا با شناخت ویژگی ها و معانی مستتر ر کالبد بنا و استفاده از امکانات موجود در جهت ایجاد فضایی متناسب گام برداشت و به دلیل نامتناهی بودن مفهوم معنا برای این مسیر،نمس توان هیچگاه حد پایانی در نظر گرفت و این راه برای سایر محققین جهت کشف مفاهیم جدید و بهره گیری از آن ها در خلق اثر با هدف بازگشت به ارزش های انسانی ،همواره باز خواهند ماند. کلید واژه: تالار,هنر,رشت ,معماری, معناگرا
كلمات كليدي : کلید واژه: تالار,هنر,رشت ,معماری, معناگرا
تاريخ دفاع : 1398-06-13