بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920526916
نویسنده : فاطمه صفاجو
عنوان پایان نامه : نمایشگاه بین المللی تالاب عینک با رویکرد طبیعت گرایی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , رابعه رحیمی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده همواره از نمایشگاه ها چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی جهت نمایش آثار یک تمدن استفاده شده و خواهد شد.نمایشگاه ها علاوه بر تجلی آثار نمایشی برقراری تعاملی مثبت بین افراد و همچنین آثار و دستاوردهای یک منطقه را نیز بر عهده دارند و در بسیاری از مناطق موجب رونق بودجه و اقتصاد منطقه نیز می شوند.حال استفاده از مولفه هایی که موجب جذب کاربر بیشتری شود از مباحث قابل بحث این مجموعه می باشد که جهت افزایش این کارایی از معماری سبز استفاده خواهیم کرد.معماری سبز که با روح انسان همواره خو داشته و تاثیر مثبت طبیعت بر انسان را برعهده داشته می تواند با توجه به سایت پروژه از رویکردهای موثر در انجام این طراحی باشد.در این پروژه با استفاده از روش پرسشنامه ای به بررسی مولفه های مثبت طراحی جهت تداعی معماری سبز پرداخته و با استفاده از مطالعه و فیش بر داری مقالات و کتب به بررسی و آنالیز معماری سبز و تاثیر ان در کارایی یک مجموعه پرداخته ایم.چه بسا با استفاده از طراحی ای مناسب موجب افزایش حضور کاربران در مجموعه شویم. کلید واژه: نمایشگاه بین المللی,رویکرد,طبیعت گرا
كلمات كليدي : کلید واژه: نمایشگاه بین المللی,رویکرد,طبیعت گرا
تاريخ دفاع : 1398-06-13