بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960069632
نویسنده : ربابه کریمی لولمانی
عنوان پایان نامه : ارزیابی اشکال ژئومورفولوژی حوضه قلعه رودخان با تاکید بر ژئوتوریسم
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : ژئومورفولوژي - برنامه ريزي محيطي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :طاهره صبوری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : یکی از ارکان صنعت گردشگری وجود جاذبه های گردشگری بویژه جاذبه های طبیعی است که سرمایه اولیه صنعت گردشگری را تشکیل می دهند.دریاها، جنگلها، مراتع، کوهها، دره ها، آبشارها، معادن، چشمه‎ها از جمله جاذبه ها ی اکوتوریستی می باشند. استان گیلا ن با مناظر دل انگیز طبیعی، کوه، دریا، جنگل، مرتع، سواحل زیبا ، آبشار ها، مزارع برنج، باغات چای و مرکبات وغیره نیز ازجمله استانهایی است که همیشه طبیعت گردان را به سوی خود جذب کرده و از نظر اشکال مختلف اکوتوریسم و ژئوتوریسمی از قابلیت بالایی برخوردار است. شهرستان فومن بادارا بودن اقلیم،خاک، پوشش گیاهی، منابع آب غنی،دریا،کوهستان، باغات سرسبز، استخرهای طبیعی (تالاب)، آثار تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی همیشه مقصد خوبی برای مسافرین بومی استان و غیر بومی می باشد. این پایان نامه با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به ارزیابی اشکال ژئومورفولوژی حوضه قلعه رودخان با تاکیدبر ژئوتوریسم پرداخته و هدف اصلی تحقیق دراین مطالعه ارزیابی اشکال ژئومورفولوژی حوضه قلعه رودخان با تاکید بر ژئوتوریسم، معرفی و شناسایی اشکال ژئومورفولوژی درحوضه قلعه رودخان و ارائه راهکارهای لازم در راستای بهره گیری از اشکال فوق در توسعه ژئوتوریسم است. مطالعات انجام شده در حوضه فوق نشان داده که در این حوضه کاربریهای ژئوتوریسمی متعددی یافت شده واین حوضه یکی از حوضه های کوهستانی استان گیلان بوده که بدلیل تغییر کاربری وتخریب پوشش گیاهی بخصوص در سرچشمه حوضه واطراف قلعه باستانی اشکال ژئومورفولوژی متفاوتی ازخود بجا گذاشته است که برخی از این اشکال ناشی از عملکرد انسان در این محدوده به دلیل فعالیتهای عمرانی بوده است. مهمترین اشکال ژئومورفولوژی بوجود آمده که افراد علاقمند زیادی از طبیعت گردان را بسوی خود جذب کرده و در این حوضه می توان دید عبارتند از انواع دامنه‎ها، پرتگاههای رودخانه ای وتراسهای آبرفتی، لغزش، دره ها، میاناب، خط الراسهای فرعی و اصلی، اشکال مختلف فرسایش، مخروط افکنه و ریزش بیان نمود. وجود رودخانه فوشه وقلعه ونه و زیرشاخه های مختلف دیگرهمراه با جریان آب دایمی، پوشش گیاهی بکر جنگلی ،وجود درختان راش با ردیفهای منظم، بستر عریض رودخانه با شرایط متنوع در نقاط مختلف از جمله سنگلاخی وغیر سنگلاخی، وجود تراسهای آبرفتی در کنار رودخانه‎ها، وجود قلعه باستانی با جاذبه های گردشگری خاصش،پله کانها جهت رسیدن به قلعه ،وجود بازارچه فصلی و سایرعوامل طبیعی و انسانی دیگر که برای گردشگران طبیعت دوست جالب می باشد. خود باعث شده که توان این منطقه را از نظر توریست وگردشگری بتوان به راحتی مورد ارزیابی قرارداده و با یک برنامه ریزی منسجم نسبت به استفاده بهینه از این سرمایه های خدادادی نهایت بهره را برد.
كلمات كليدي : ارزیابی، حوضه ،ژئومورفولوژی ، ژئوتوریسم، قلعه رودخان، شهرستان فومن
تاريخ دفاع : 1398-6-31