بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940067878
نویسنده : کامبیز زلفی نژاد خانسری
عنوان پایان نامه : ارائه یک ساختار بهبودیافته برای لیزر های فیدبک توزیعی جهت کاهش مشکل چاله سوزی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق- الكترونيك
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما () : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : یک لیزر نیمه هادی فیدبک توزیعی (DFB) λ⁄4 تغییر فاز داده با یک گریتینگ چرپدار از پیش ساخته شده مورد استفاده برای جبران چاله سوزی فضایی (SHB) پیشنهاد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. شبیه سازی ها نشان می دهد که لیزر جبران شده پیشنهادی اثر SHB دارای ویژگی مد طولی بهتر، پهنای خط طیفی باریکتر و ویژگی های پویایی بهتر است.
كلمات كليدي : لیزر نیمه هادی فیدبک توزیعی، جبران چاله سوزی فضایی، ویژگی مد طولی بهتر.
تاريخ دفاع : 1398-6-21