شماره دانشجویی *

نویسنده *
author *

عنوان پایان نامه *
Thesis Title *

دانشكده *

گروه تحصيلي *

رشته/گرایش تحصيلي *

مقطع تحصيلي *

استاد راهنما *
عضو هیات علمی مرکز       استاد مدعو
استاد راهنما اول *

استاد راهنما دوم

استاد راهنما (مدعو) *
Supervisor *


استاد مشاور *
عضو هیات علمی مرکز       استاد مشاور مدعو
استاد مشاور اول

استاد مشاور دوم

استاد مشاور (مدعو) *
Advisor *

چكيده *
Abstract *

كلمات كليدي *
Keywords *

تاريخ دفاع *


توجه : حداکثر حجم بارگزاری برای هر فایل 30MB می باشد
فايل چكيده (pdf) *
Abstract File (pdf) *

- فايل پايان نامه (pdf) *
فايل پايان نامه (doc,docx) *


ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image