بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950038029
نویسنده : سید امین قربانی
عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی آراء امام خمینی و صاحب جواهر الکلام در خصوص منابع مالی دولت اسلامی(وجوهات شرعی)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر بتول مهرگان صومعه سرایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مالکیت رابطه‏ای است اعتباری بین مال و شخص حقیقی یا حقوقی به گونه‏ای که حق تصرف و سلطه بر آن را دارد. اسلام سه نوع مالکیت پذیرفته است. یک: مالکیت دولت اسلامی دو: مالکیت عمومی سه: مالکیت خصوصی. مالکیت دولت اسلامی مستقیماً در پایان نامه مورد بررسی قرار می‏گیرد و مالکیت عمومی و خصوصی نیز از این جهت که مالک هنگام تصرف در مال باید ضوابطی را که جکومت تعیین نموده است را رعایت کند به طور غیر مستقیم در بحث وارد می‏شود مثلاً در بحث مالیات، خمس، زکات و احیای موات و سایر موارد، در این بین صاحب جواهر و امام خمینی در شرایط حکومت حاکم اسلامی اموالی را متعلق به حکومت می‏دانند و اختیاراتی را برای حاکم متصور هستند که با جعل مالیات، خراج و ... مردم موظف به گردن نهادن به این قوانین هستند، هر دو بزرگوار تمام اختیارات پیامبر و ائمه در باب حکومت و سیاست را برای ولی فقیه ثابت می‏دانند، در مقدار و کیفیت دارایی‏های دولت اسلامی فقها نظرات متفاوتی دارند، ابتدا انفال بعنوان مهمترین آنها مورد بررسی قرار گرفته است، امام خمینی هر مال بدون مالک را جزو انفال می‏داند، در ادامه خمس و زکات بعنوان منابع مالی دیگری برای دولت اسلامی مطرح شده است، هر دو فقیه خمس را یک سهم و در اختیار حاکم اسلامی می‏دانند، صاحب جواهر و مشهور فقها رجوع به جاکم را در مصرف زکات ضرورت نمی‏دانند، در مقابل امام خمینی و جمعی از فقها زکات را بودجه‏ای حکومتی و در اختیار حاکم اسلامی می‏دانند.
كلمات كليدي : مالکیت دولت اسلامی، انفال، صاحب جواهر، امام خمینی
تاريخ دفاع : 1398-04-29