بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950159010
نویسنده : ماهان معصومی
عنوان پایان نامه : طراحی مجتمع مسکونی کارگران شهرک صنعتی رشت با رویکرد صنعتی سازی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , کیامرز جوانمردی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : سالها است که صنعت ساختمان سازی در کشور های پیشرفته دنیا از حالت سنتی خارج گردیده و روند صنعتی بخود گرفته است وسعی گردیده که خصوصیات سبکی، مقاومت، یکپارچگی، عایق بودن، سرعت در نصب، سهولت در اجرا و... را در مصالح مصرفی بکار گرفته شود.از این رو در چند سال اخیر بحث صنعتی سازی در بخش ساختمان به یکی از چالش های عمده در بخش مدیریت اجرا و بهره وری زمان تبدیل شده است. سه اصل صنعتی سازی و تولید انبوه ساختمان عبارتند از : سریع سازی ، ارزان سازی ، و رعایت استانداردها و کیفیت مناسب. در این مقاله ابتدا به معرفی صنعتی سازی ساختمان ، مزایای استفاده از این فناوری در پروژه های ساخت و نقش مدیریت پروژه در اجرای بهینه فعالیت ها با بهره گیری از مصالح نوین در صنعت ساخت پرداخته می شود. نیاز گسترده و روزافزون جامعه به ساختمان و مسکن، ضرورت استفاده از سیستم های ساختمانی و مصالح جدید به منظور افزایش سرعت ساخت، سبک سازی، افزایش عمر مفید و نیز مقاوم نمودن ساختمان ها در برابر زلزله را بیش از پیش مطرح ساخته است. در این راستا ارتقاء سطح علمی و تخصصی جامعه مهندسی کشور و آشنایی با سیستم ها و مصالح جدید ساختمانی امری اجتناب ناپذیر می باشد.هدف طراحی مجتمع های مسکونی برای کارگران با رویکرد صنعتی سازی کاستن مشکلات ناشی ازتامین مسکن قشر کارگر به علاوه توسعه صنعتي سازي ساختمان و جايگزين کردن اين روش به جاي شيوه ساخت سنتي مسکن است. صنعتي‌سازي ساختمان به معني مصنوعي‌سازي نيست بلکه صنعتی سازی مسکن یک ضرورت ملی در جهت اصلاح الگوی مصرف می باشد. این تحقیق بر اساس این فرض صورت گرفته است که تصور می شود که دستیابی به طرحی که در عین پاسخگویی به نیازهای روزمره کاربران دارای جنبه‌های زیبائی شناختی و صنعتی سازی این سرزمین باشد.روش تحقیق استفاده بطور عمده توصیفی و در بخش‌هایی از آن تحلیل اطلاعات بصورت کیفی صورت پذیرفته است.
كلمات كليدي : مجتمع مسکونی ؛ کارگران شهرک صنعتی ؛ رویکرد صنعتی سازی
تاريخ دفاع : 1398-10-4